Szakosztályok

Szakosztályok

Az egyesület keretei között a célok tartalmasabb és magasabb színvonalú megvalósítása érdekében szakosztályok működnek. Az egyes szakosztályok élén a szakosztályvezetők állnak, akiket a közgyűlés választ meg. A szakosztályvezetők a 6 tagú elnökség tagjai.

A szakosztályvezetők feladata:

a) nyilvántartja az adott szakosztály tevékenységében részt vevő egyesületi tagokat,

b) tevékenységüket az alapszabályban, a közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően szervezi és koordinálja,

c) az Egyesület és az adott szakosztály céljainak megfelelően programot készít és tevékenységéről, annak eredményeiről folyamatosan beszámol az elnökség felé,

d) a szakosztály munkájáról éves beszámolót készít a közgyűlés részére,

e) általános feladatai közé tartozik programtervek készítése, azok megfelelő megszervezése, az egyesületi tagok kiértesítése és a program lebonyolítása.

Az Egyesület szakosztályai:

Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangászklub

Természetjáró és Kerékpáros Szakosztály

Vízjáró Szakosztály

Élővilágvédelmi Szakosztály