Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangászklub

Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangászklub

Az elmúlt években egyesületünk keretein belül barlangász- és hegymászó szakosztály is külön működött, azonban a két szakosztály programjai iránt gyakran ugyanazon személyek érdeklődtek és a programok időpontja sokszor ütközött egymással, ezért időszerűvé vált e két szakosztály tevékenységének és programjainak egységes kezelése. A fentiek miatt a két szakosztály egyesült, és Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangász Klub néven működik tovább. Reményeink szerint ezáltal a programokat a jövőben összehangoltabban, színvonalasabban és jóval színesebben tudjuk majd megvalósítani.

A szakosztály célja a barlangok – mint felszín alatti földtani természeti értékek – feltárása, bemutatása és védelme és ennek megfelelő programok, barlangtúrák és feltárások szervezése, továbbá a hegy- és sziklamászó programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai továbbképzése, a hegy- és sziklamászás széleskörű népszerűsítése és megismertetése. A kapcsolódó sportágak vonatkozásában szervezett programok során a természeti értékek feltárása, védelme és megismertetése.

Szakosztályvezető: Klein Dávid
E-mail cím: kleindavideger@gmail.com
Telefon: 30/507-0747